Η πολιτική του τραίνου μερών χύτευσης

Σιδηροδρόμων αξεσουάρ "ενδέκατη πενταετές" περίοδο το Υπουργείο σιδηροδρόμων θα αναπτυχθεί δυναμικά ηλεκτρική έλξη ατμομηχανές, ηλεκτρικές ατμομηχανές θα φέρει το ποσοστό των μεταφορών φόρτο εργασίας περισσότερο από 80%, και να επιτευχθεί η μετάφραση του AC drive ατμομηχανές. Υποστήριξη της ανάπτυξης των 200 χιλιομέτρων ανά ώρα για να προσαρμοστούν η ηλεκτρική ατμομηχανή, να αναπτύξουν δυναμικά στον άξονα των 25 τόνων βαρέα φορτηγά εμπορευματικών μεταφορών ατμομηχανή. 2010 ατμομηχανή ιδιοκτησίας θα φτάσει περίπου 19.000 μόρια. Αξεσουάρ σιδηροδρομικών για την ανάπτυξη της ταχύτητας των 200 χλμ και κυρίως η βασική τεχνολογία με βάση την ομάδα, σε συνδυασμό με ένα μικρό αριθμό εισαγωγή ΟΝΕ, όσο το δυνατόν συντομότερα να επιτύχουν 200 χιλιόμετρα ανά ώρα και πάνω από την εντόπιση της ΟΝΕ και να προωθήσει ενεργά το sp ΟΕΑ 300 χλμ και παραπάνω ΟΝΕ βασική τεχνολογία ανάπτυξη, ανάπτυξη, το τέλος του σχηματισμού της υψηλής ταχύτητας ΟΝΕ κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία του εσωτερική ικανότητα υποστήριξης. Ρύθμιση παραμέτρων ΟΝΕ 2010 να φθάσουν 1.000 ή έτσι.