Η κατηγορία των τμημάτων του τρένου

Τα αξεσουάρ των σιδηροδρόμων αποτελούν μέρος της σιδηροδρομικής γραμμής, η οποία αναφέρεται στην τροχιά, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροτροχιών, του κρεβατιού, των συνδετικών μερών, του στίβου, του ανελκυστήρα, της σιδηροτροχιάς και της προσέλευσης κ.λπ. Ως ολιστική μηχανική δομή, η τροχιά που βρίσκεται στο οδόστρωμα, διαδραματίζει καθοδηγητικό ρόλο στη λειτουργία του τρένου, ακριβώς κάτω από την τεράστια πίεση των ατμομηχανών και των φορτίων τους. Κάτω από την κινητήρια δύναμη της λειτουργίας της αμαξοστοιχίας, τα διάφορα εξαρτήματά της πρέπει να έχουν επαρκή αντοχή και σταθερότητα ώστε να εξασφαλίζουν ότι η αμαξοστοιχία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της υψηλότερης ταχύτητας, ασφαλούς, ομαλής και αδιάλειπτης λειτουργίας.