Μέρη εργαλειομηχανών αριθμητικού ελέγχου συστήματος

(1) οθόνες, τώρα χρησιμοποιούν ως επί το πλείστον έγχρωμη οθόνη LCD.

2) πίνακας λειτουργίας

(3) επεξεργαστής,

(4) μονάδες

Δομική αρχή του συστήματος είναι περίπλοκη, αλλά σπάνια στην αγορά περιλαμβάνουν Ιαπωνία Frank σύστημα, σύστημα Ιαπωνίας Mitsubishi, Siemens Γερμανίας. Για λίγο.