Πυρήνας του συστήματος NC για εργαλειομηχανές CNC

Πυρήνας του συστήματος NC για εργαλειομηχανές CNC, συμπεριλαμβανομένου του υλικού (τυπωμένος πίνακας κυκλωμάτων, οθόνες CRT, κουμπί κουτιά, χαρτί ταινία αναγνώστη, κλπ) και το αντίστοιχο λογισμικό για την εισαγωγή της ψηφιακής τμήματα των δεδομένων πρόγραμμα, και η αποθήκευση πληροφοριών, μεταμορφώνεται, παρεμβολή, και εφαρμόζουν μια ποικιλία από λειτουργίες ελέγχου.