Κατασκευή μηχανημάτων χύτευσης κλίμακα δρόμο

Εκτεταμένη ανάπτυξη της την κάθετη και οριζόντια επέκταση του προϊόντος για τη ζωή της ελεγξιμότητας, συνεχίσετε να λαμβάνετε καινοτόμες διάβρωση.

Επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο, την ανάπτυξη νέων προϊόντων για να αντικαταστήσετε τις επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων, είναι ένα ακαταμάχητο οικονομικούς νόμους, μεγάλης κλίμακας παραγωγή έχει φέρει πολλή κινδύνου. Στο σημερινό κόσμο, είναι στην εποχή της τεχνολογικής επανάστασης, νέες τεχνολογίες, νέα υλικά, νέα προϊόντα εξακολουθούν να αναδύονται, και την προώθηση της ανάπτυξης της χύτευσης βιομηχανία κατασκευής μηχανημάτων.

Τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε η βιομηχανία κατασκευής μηχανημάτων για την περαιτέρω επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης, την προώθηση της παραγωγής προϊόντων χύτευσης. 2010 κατασκευής μηχανημάτων βιομηχανίας εισόδημα θα φτάσει τα 400 δισεκατομμύρια, αύξηση κατά περισσότερο από 25% · 2015 θα φτάσει πάνω από 890 δισεκατομμύρια, μια μέση αύξηση άνω του 17%, αλλά το χύτευσης βιομηχανία κατασκευής μηχανημάτων εκεί είναι ακόμα εκτεταμένη ανάπτυξη μοντέλο, συμπεριλαμβανομένων των: βιομηχανική συγκέντρωση είναι χαμηλή, δομή του προϊόντος είναι παράλογη, ανεξάρτητα καινοτομία ικανότητα, εξοπλισμού και τεχνολογίας προς τα πίσω και άλλα θέματα που τόνισε. Θα λύσουμε αυτά τα προβλήματα, η χρήση των οικονομιών κλίμακας οριζόντια και κατακόρυφη τρόπος σκέψης να αναζητήσουν το δρόμο της βιομηχανικής ανάπτυξης.

Κλίμακας επέκταση της κλίμακας, δηλαδή, η κλίμακα της παραγωγής και τη λειτουργία των παρόμοιων προϊόντων, η εισαγωγή των νέων προϊόντων? η κλίμακα της κάθετης επέκτασης, που είναι, από την έρευνα και την ανάπτυξη τεχνολογικά επιτεύγματα στην εμπορία από επάνω προς τα κάτω παραγωγής και μονοαπευθυντικής έρευνα σχετικά με τη βιομηχανική κλίμακα η μελέτη.

Από την άποψη της οικονομίας, αυτά τα δύο επίπεδα: πρώτον, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την έρευνα, γύρω από το ίδιο το προϊόν είναι μια συνεχής καινοτομία, ένα σημάδι είναι πελάτη ζήτηση αλλαγές ως κέντρο της συνεχούς εισαγωγής νέων προϊόντων. Η άλλη είναι η παραγωγή διεργασία καινοτομίας, καινοτομία οργανωτική δομή, καθώς και διαχείριση και μορφή καινοτομίας.

Στόχος μας είναι να τη βελτίωση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης. Την ίδια στιγμή τόσο στον πυρήνα της καινοτομίας, την ίδια στιγμή, με στόχο την πιο δυναμική ανάπτυξη των προϊόντων και την καινοτομία. Μηχανική μηχανήματα χύτευσης των περιφερειακών χαρακτηριστικών, έχει σχηματίσει μια περιοχή «Ποταμού Yangtze δέλτα», Shandong, Shanxi, Liaoning, Guangdong και άλλα μέρη του συμπλέγματος βιομηχανία χύτευσης. Η συσσωμάτωση των περιοχών αυτών θα βοηθήσει να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες για συνεργασία, ώστε η εκπαίδευση, χρηματοδότηση, ανάπτυξη, εμπορία, εξαγωγή και άλλες πτυχές της αλληλεπίδρασης, και την προώθηση της ανάπτυξης της χύτευσης βιομηχανία κατασκευής μηχανημάτων.

Επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο, την ανάπτυξη νέων προϊόντων για να αντικαταστήσετε τις επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων, είναι ένα ακαταμάχητο οικονομικούς νόμους, μεγάλης κλίμακας παραγωγή έχει φέρει πολλή κινδύνου. Στον κόσμο του σήμερα, στην εποχή της τεχνολογικής επανάστασης, αναδύονται νέες τεχνολογίες, νέα υλικά και νέα προϊόντα, και κονταίνει τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Τις τελευταίες δεκαετίες το προϊόν τώρα έχει μειωθεί για χρόνια, ή ακόμα και μήνες. Νέα προϊόντα συνεχώς να αντικαταστήσετε τα παλιά προϊόντα.

Κάθε προϊόν έχει μια περίοδο ανάπτυξης, ωριμότητας, ύφεση μια τέτοια διαδικασία. Και ο κύκλος ζωής του προϊόντος θα φέρει ορισμένους κινδύνους. Οικονομολόγος, έχει πει ότι μόνο η βιώσιμη αγορά, δεν υπάρχει βιώσιμη προϊόντα. Ένα προϊόν και, στη συνέχεια, δημοφιλείς, και στη συνέχεια ζεστό, αλλά και όταν η ύφεση.

Μηχανική βιομηχανία μηχανημάτων χύτευσης, «η αρχή του ευγενή», αλλά το πρόσωπο του χώρου τεράστια αγορά, χρειαζόμαστε ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνικών επιδόσεων της συνεχούς βελτίωσης, εστιάζοντας σε βασικά και διορατική έρευνα, ενισχύουν την ικανότητα να Αντισταθείτε κινδύνους. Πρώιμο κίνδυνο κίνδυνο, αρχές μεταφοράς κινδύνου, προσπάθειες για τη μείωση του κινδύνου απώλειας: ακριβή πρόγνωση του κύκλου ζωής του προϊόντος, να ενισχύσει την έρευνα αγοράς, έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, που με τον άγριο ανταγωνισμό στην αγορά για να διατηρηθεί μακριά - ότι είναι, Συνεχώς καινοτόμα σκέψη.