Κατασκευαστικά μηχανήματα χάλυβα της Κίνας από μικρά σε μεγάλα

Μηχανήματα κατασκευής της Κίνας Χύτευσης από μικρές σε μεγάλες, ταχεία ανάπτυξη, έχει γίνει πλέον μια πλήρης σειρά προϊόντων, η καινοτόμος ικανότητα συνεχώς να ενισχύσει τη ζήτηση της αγοράς είναι πολύ ισχυρή βιομηχανία ανατολής. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, τα κατασκευαστικά μηχανήματα χύτευσης για την περαιτέρω επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης, για την προώθηση των κατασκευαστών χύτευσης μηχανημάτων κατασκευής όχι μόνο αυξημένη παραγωγή, και το περιεχόμενο της τεχνολογίας των προϊόντων αυξάνεται επίσης. Ωστόσο, τα κατασκευαστικά μηχανήματα χύτευσης της Κίνας δεν είναι αισιόδοξοι για το πρόβλημα: το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων, η βιομηχανική συγκέντρωση είναι χαμηλή, η δομή του προϊόντος είναι παράλογη, αδύναμη ανεξάρτητη καινοτομία, εξοπλισμός και τεχνολογία καθυστερημένη, υψηλή κατανάλωση, υψηλή κατανάλωση, , Χαμηλή απόδοση Η ανάπτυξη του τρόπου που υπογραμμίζει τη βιομηχανική βάση είναι ακόμα εύθραυστη. Επιτάχυνση της βελτίωσης των προϊόντων της Κίνας χύτευσης μηχανικών μηχανημάτων, την τεχνολογική ικανότητα καινοτομίας, την ενίσχυση της βιομηχανίας Ε & Α της παραγωγής, της μάθησης, της έρευνας κοινού, έχει καταστεί κορυφαία προτεραιότητα.

Τα παρακάτω είναι τα ίδια με τα "

Οι αναλυτές της βιομηχανίας επεσήμαναν ότι τα κατασκευαστικά μηχανήματα της Κίνας χύτευσης των περιφερειακών χαρακτηριστικών της πιο διακριτικής, δημιούργησε μια περιοχή "Δέλτα του ποταμού Yangtze", Shandong, Shanxi, Liaoning, Guangdong και άλλους χώρους της βιομηχανίας χυτηρίου. Ο οικισμός αυτών των περιοχών θα συμβάλει στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών συνεργασίας, έτσι ώστε η κατάρτιση, η χρηματοδότηση, η ανάπτυξη, το μάρκετινγκ, οι εξαγωγές και άλλες πτυχές της αλληλεπίδρασης, και να προωθηθεί η ανάπτυξη των κατασκευαστικών μηχανημάτων χύτευσης μηχανημάτων.

Τα παρακάτω είναι τα ίδια με τα "

Τα τελευταία χρόνια, η ταχεία ανάπτυξη των χυτών κατασκευών μηχανημάτων κατασκευής, κυρίως στον κατάντη κλάδο για την προώθηση της βιομηχανίας, της μηχανικής χύτευσης βιομηχανικών μηχανημάτων, οφείλεται επίσης στην ταχεία ανάπτυξη των χυτών οικοδομικών μηχανημάτων, στις κατασκευές χύτευσης μηχανημάτων για να φέρουν ευκαιρίες ανάπτυξης. Το 2013, το μέγεθος της αγοράς των χυτηρίων κατασκευών της Κίνας ανήλθε σε 149,199 δισ. Γιουάν, αύξηση 24,1%.

Τα παρακάτω είναι τα ίδια με τα "

2010 Κατασκευές μηχανημάτων Τα έσοδα από χύτευση θα φθάσουν τα 400 δισεκατομμύρια, μια αύξηση άνω του 25% το 2015 θα φτάσει πάνω από 870 δισεκατομμύρια, μέση αύξηση άνω του 17%, οι προοπτικές της αγοράς είναι πολύ αισιόδοξες για τον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ, Πέντε χρόνια η βιομηχανία θα εισαγάγει στην πραγματική ανάπτυξη της κορυφής. Σύμφωνα με την "2014-2018 Κίνα κατασκευαστικών μηχανών χύτευσης έκθεση έρευνας αγοράς" δείχνει ότι η βιομηχανία κατασκευής μηχανημάτων της Κίνας χύτευση κατά τα επόμενα χρόνια εξακολουθεί να διατηρεί μια ταχεία περίοδο ανάπτυξης. Ο λόγος για την ταχεία ανάπτυξη της βιομηχανίας χύτευσης μηχανημάτων κατασκευής της Κίνας είναι ότι, αφενός, λόγω της ταχείας ανάπτυξης της εγχώριας βιομηχανίας μηχανημάτων, η ζήτηση για χύτευση αυξάνεται. Από την άλλη πλευρά, η διεθνής αγορά χύτευσης γίνεται όλο και πιο ενεργή. Έτσι, από το περιβάλλον, τη βιομηχανία χύτευσης επενδύσεων, η προοπτική της αγοράς είναι ευρεία.