Εξαρτήματα ανάρτησης αυτοκινήτων

Εξαρτήματα ανάρτησης αυτοκινήτων
Λεπτομέρειες προϊόντος

Εικόνες προϊόντων

卡车 车轴 零件 (U 型 螺栓 托架) 2 Πλάκα μπουλόνι U ​​του άξονα φορτηγού 副本 .png

U-μπουλόνι πλάκα του άξονα του φορτηγού

卡车 车轴 零件 (U 型 螺栓 托架) U-μπουλόνι πλάκα του άξονα φορτηγού 副本 .png

U-μπουλόνι πλάκα του άξονα του φορτηγού

卡车 车轴 零件 (弹簧 锁 架) επάνω πλάκα για φορτηγό axle.png

επάνω πλάκα για άξονα φορτηγού

卡车 车轴 零件 (弹簧 锁 架) 2 επάνω πλάκα για άξονα φορτηγού 副本 .png

επάνω πλάκα για άξονα φορτηγού

卡车 车轴 零件 (弹簧 锁 架) 3 επάνω πλάκα για άξονα φορτηγού 副本 .png

επάνω πλάκα για άξονα φορτηγού

卡车 车轴 零件 (弹簧 锁 架) 4 επάνω πλάκα για άξονα φορτηγού 副本 .png

επάνω πλάκα για άξονα φορτηγού

卡车 车轴 零件 (弹簧 锁 架) 5 επάνω πλάκα για άξονα φορτηγού 副本 .png

επάνω πλάκα για άξονα φορτηγού

卡车 车轴 零件 (弹簧 锁 架) 6 επάνω πλάκα για άξονα φορτηγού 副本 .png

επάνω πλάκα για άξονα φορτηγού

卡车 车轴 零件 (弹簧 锁 架) 7 επάνω πλάκα για άξονα φορτηγού 副本 .png

επάνω πλάκα για άξονα φορτηγού

卡车 车轴 零件 (弹簧 锁 架) 8 επάνω πλάκα για άξονα φορτηγού 副本 .png

επάνω πλάκα για άξονα φορτηγού

卡车 车轴 零件 (弹簧 锁 架) 9 επάνω πλάκα για άξονα φορτηγού 副本 .png

επάνω πλάκα για άξονα φορτηγού

卡车 车轴 零件 (弹簧 锁 架) 10 επάνω πλάκα για άξονα φορτηγού 副本 .png

επάνω πλάκα για άξονα φορτηγού

卡车 车轴 零件 (弹簧 锁 架) 11 επάνω πλάκα για άξονα φορτηγού 副本 .png

επάνω πλάκα για άξονα φορτηγού

卡车 车轴 零件 (弹簧 锁 架) 12 επάνω πλάκα για άξονα φορτηγού 副本 .png

επάνω πλάκα για άξονα φορτηγού

卡车 车轴 零件 (弹簧 锁 架) επάνω πλάκα για άξονα φορτηγού (2) .png

επάνω πλάκα για άξονα φορτηγού

卡车 零件 (弹簧 座) 4 ελαστικό κάθισμα φορτηγού 副本 .png

κάθισμα ελατηρίου του φορτηγού

卡车 零件 (弹簧 座) κάθισμα ελατηρίου του φορτηγού.png

κάθισμα ελατηρίου του φορτηγού

卡车 零件 (弹簧 座) κάθισμα ελατηρίου φορτηγού 副本 .png

κάθισμα ελατηρίου του φορτηγού

卡车 零件 (弹簧 座) 2 κάθισμα ελατηρίου φορτηγού.png

κάθισμα ελατηρίου του φορτηγού

卡车 零件 (弹簧 座) 2 ελαστικό κάθισμα φορτηγού 副本 .png

κάθισμα ελατηρίου του φορτηγού

卡车 零件 (弹簧 座) 3 κάθισμα ελατηρίου φορτηγού.png

κάθισμα ελατηρίου του φορτηγού

卡车 零件 (弹簧 座) 3 ελαστικό κάθισμα φορτηγού 副本 .png

κάθισμα ελατηρίου του φορτηγού

卡车 零件 (弹簧 座) 4 κάθισμα ελατηρίου φορτηγού.png

κάθισμα ελατηρίου του φορτηγού

卡车 零件 (弹簧 座) 7 κάθισμα ελατηρίου φορτηγού 副本 .png

κάθισμα ελατηρίου του φορτηγού

卡车 零件 (弹簧 座) 5 ελαστικό κάθισμα φορτηγού 副本 .png

κάθισμα ελατηρίου του φορτηγού

卡车 零件 (弹簧 座) 6 κάθισμα ελατηρίου φορτηγού 副本 .png

κάθισμα ελατηρίου του φορτηγού

卡车 悬挂 后 支架 πίσω κρεμάστρα της ανάρτησης φορτηγού 副本 .png

πίσω κρεμάστρα της ανάρτησης φορτηγών

卡车 悬挂 挂钩 件 ρυμουλκούμενο ράμπα 副本 .png

ράβδος ανάρτησης φορτηγών

卡车 悬挂 后 支架 πίσω κρεμάστρα της ανάρτησης του μεταφορέα διαδρόμου.png

πίσω κρεμάστρα της ανάρτησης φορτηγών

卡车 悬挂 扭 arm βραχίονας ροπής της ανάρτησης του μεταφορέα διαδρόμου.png

βραχίονα ροπής ανάρτησης φορτηγών

卡车 悬挂 配件 εξαρτήματα του αναρτήσεως φορτηγών.png

εξαρτήματα της ανάρτησης φορτηγών

卡车 悬挂 扭 臂 端 头 ροπή στρέψης του βραχίονα ανάρτησης.png

βραχίονα ροπής ανάρτησης φορτηγών

卡车 悬挂 扭 臂 βραχίονας ροπής ανάρτησης φορτηγού 副本 .png

βραχίονα ροπής ανάρτησης φορτηγών

卡车 悬挂 平衡 架 2 ράμπα ισοσταθμιστή ανάρτησης φορτηγών 副本 .png

εξάρτημα ισοσταθμιστή του φορτηγού

εναιώρημα

卡车 悬挂 平衡 架 στήριγμα ισοσταθμιστή της ανάρτησης του μεταφορέα διαδρόμου.png

εξάρτημα ισοσταθμιστή του φορτηγού

εναιώρημα

卡车 悬挂 平衡 架 ράμπα ισοσταθμιστή αναστολής φορτηγών 副本 .png

εξάρτημα ισοσταθμιστή του φορτηγού

εναιώρημα

卡车 悬挂 平衡 架 2επεξεργαστής στήριξης ανάρτησης.png

εξάρτημα ισοσταθμιστή του φορτηγού

εναιώρημα

卡车 悬挂 平衡 架 3 ράμπα ισοσταθμιστή ανάρτησης φορτηγού 副本 .png

εξάρτημα ισοσταθμιστή του φορτηγού

εναιώρημα

卡车 悬挂 平衡 架 4 ράμπα ισοσταθμιστή ανάρτησης φορτηγών 副本 .png

εξάρτημα ισοσταθμιστή του φορτηγού

εναιώρημα

卡车 悬挂 平衡 架 5 ράμπα ισοσταθμιστή ανάρτησης φορτηγού 副本 .png

εξάρτημα ισοσταθμιστή του φορτηγού

εναιώρημα

卡车 悬挂 平衡 架 6 ράμπα ισοσταθμιστή ανάρτησης φορτηγών 副本 .png

εξάρτημα ισοσταθμιστή του φορτηγού

εναιώρημα

卡车 悬挂 平衡 架 7 ράμπα ισοσταθμιστή ανάρτησης φορτηγών 副本 .png

εξάρτημα ισοσταθμιστή του φορτηγού

εναιώρημα

卡车 悬挂 前 (后) 支架 μπροστινή (πίσω) κρεμάστρα ανάρτησης φορτηγού 副本 .png

εμπρός (πίσω) κρεμάστρα του οχήματος

εναιώρημα

卡车 悬挂 前 支架 μπροστινή κρεμάστρα ανάρτησης πιάνου.png

μπροστινή κρεμάστρα ανάρτησης φορτηγού

卡车 悬挂 前 支架 μπροστινή κρεμάστρα ανάρτησης φορτηγού1.png

μπροστινή κρεμάστρα ανάρτησης φορτηγού

卡车 悬挂 前 支架 2 μπροστινή κρεμάστρα ανάρτησης πιάνου.png

μπροστινή κρεμάστρα ανάρτησης φορτηγού

卡车 悬挂 前 支架 2 μπροστινή κρεμάστρα ανάρτησης φορτηγού 副本 .png

μπροστινή κρεμάστρα ανάρτησης φορτηγού

卡车 悬挂 中 支架 3 πίσω κρεμάστρα φορτηγού suspensio.png

πίσω κρεμάστρα της ανάρτησης φορτηγών

卡车 悬挂 车轴 弹簧 槽 καναλιού κατωφλίου ανάρτησης φορτηγών 副本 .png

κάτω από το κανάλι του

ανάρτηση φορτηγών

卡车 悬挂 支承 套 πρίζα αναστολής φορτηγών 副本 .png

πρίζα ανάρτησης φορτηγών

卡车 悬挂 支架 κρεμάστρα της ανάρτησης του μεταφορέα διαδρόμου.png

κρεμάστρα ανάρτησης φορτηγού

卡车 悬挂 中 支架 κεντρικό κρεμάστρα αναρτήσεων φορτηγών1.png

κεντρική κρεμάστρα ανάρτησης φορτηγών

卡车 悬挂 中 支架 κεντρικό κρεμάστρα αναστολής φορτηγών.png

κεντρική κρεμάστρα ανάρτησης φορτηγών

卡车 悬挂 中 支架 2 κεντρική κρεμάστρα ανάρτησης πιάνου.png

κεντρική κρεμάστρα ανάρτησης φορτηγών

卡车 悬挂 中 支架 2 κεντρική κρεμάστρα αναστολής φορτηγών 副本 .png

κεντρική κρεμάστρα ανάρτησης φορτηγών

卡车 悬挂 中 支架 3 κεντρική κρεμάστρα αναστολής φορτηγών 副本 .png

κεντρική κρεμάστρα ανάρτησης φορτηγών

卡车 悬挂 中 支架 5 κεντρική κρεμάστρα ανάρτησης φορτηγών 副本 .png

κεντρική κρεμάστρα ανάρτησης φορτηγών

卡车 悬挂 中 支架 4 κεντρική κρεμάστρα ανάρτησης φορτηγών 副本 .png

κεντρική κρεμάστρα ανάρτησης φορτηγών

卡车 悬挂 中 支架 5 κεντρική κρεμάστρα ανάρτησης φορτηγών 副本 .png

κεντρική κρεμάστρα ανάρτησης φορτηγών

卡车 悬挂 中 支架 κεντρικό κρεμάστρα αναστολής φορτηγών 副本 .png

κεντρική κρεμάστρα της

ανάρτηση φορτηγών


卡车 悬挂 连接 座 ανάρτηση σύνδεση βάση του φορτηγού 副本 .png

βάσης σύνδεσης ανάρτησης

του φορτηγού
περιγραφή προϊόντος

Υλικό Χάλυβας άνθρακα, κράμα χάλυβα, ανοξείδωτος χάλυβας
Επεξεργάζομαι, διαδικασία Απώλεια χύτευσης κεριού + κατεργασία cnc
Απόκλιση διάστασης χύτευσης CT7
Χύτευση τραχύτητας επιφάνειας Ra 12.5um
Εύρος βάρους χύτευσης 0,1-90kg
Χύσιμο   Μέγεθος Μέγιστο γραμμικό μέγεθος: 1200 mm, Μέγιστο μέγεθος διαμέτρου: 600 mm
Μηχανική ακρίβεια Ακρίβεια τοποθέτησης 0.008mm, Rep . θέση . ακρίβεια 0,006 mm
Επεξεργασία της τραχύτητας της επιφάνειας Ra0.8 ~ 6.3um
Μέγιστη διαδρομή του άξονα 1900mmx850mmx700mm
Μέγιστη διάμετρος στροφής 830mm
Υλικό πρότυπο GB, ASTM, AISI, DIN, BS, JIS, NF, AS, AAR .......


Επιφανειακή επεξεργασία

KTL (E-επικάλυψη), επίστρωση ψευδαργύρου, καθρέφτη γυαλίσματος, αμμοβολή, οξείδωση, μαύρο οξείδιο, Ζωγραφική, ζεστός γαλβανισμός, σκόνες, επίστρωση νικελίου.
Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη OEM & ODM
Ελεγχος ποιότητας 0 ελαττώματα, έλεγχος 100% πριν από τη συσκευασία


Εφαρμογή

Αμαξοστοιχίας & σιδηροδρόμων, αυτοκινήτων και φορτηγών, οικοδομικών μηχανημάτων, περονοφόρων, γεωργικών μηχανημάτων, ναυπηγικών, μηχανημάτων πετρελαίου, κατασκευών, βαλβίδων και αντλιών, ηλεκτρικών μηχανημάτων, υλικού, ηλεκτρικού εξοπλισμού κ.ο.κ.
Λέξεις κλειδιά Χύτευση επενδύσεων, χύτευση χάλυβα, χύτευση ακριβείας


Εταιρεία Profille

  • Ειδικευόμαστε στην κατασκευή κεφαλών επενδύσεων χαμένου κεριού και τελικών προϊόντων σε ανθρακούχο χάλυβα και χαμηλής κραματοποιημένης χάλυβας, η εταιρεία μας είναι κατασκευαστής και προμηθευτής παγκοσμίου κύρους επενδύσεων χύτευσης με διαδικασία υαλώδους υάλου στην Κίνα. Αποτελείται από 2 μεγάλες εγκαταστάσεις, χυτήριο χύτευσης χάλυβα και εργοστάσιο επεξεργασίας CNC που μας επιτρέπουν να προμηθεύουμε τόσο χύτευσης ακριβείας όσο και τελικά προϊόντα με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα πάνω από 20.000 τόνους και τα προϊόντα εξάγονται κυρίως στην Euroope, την Αμερική, την Ιαπωνία και άλλες προορισμών σε όλο τον κόσμο.

  • Η έδρα της εταιρείας μας βρίσκεται στη διάσημη βιομηχανική πόλη Yinzhou, Ningbo στην Κίνα. Είναι πολύ βολικό να επιτευχθεί με μια πλεονεκτική γεωγραφική θέση. βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα μακριά από το λιμάνι Bei-lun που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Κίνας και περίπου 15 χιλιόμετρα από το διεθνές αεροδρόμιο Lishe.

  • Η κύρια παραγωγική βάση του χυτηρίου χυτοσίδηρου βρίσκεται στην πόλη Qiucun, Fenghua, Ningbo, σε απόσταση 15 χιλιομέτρων από την έδρα. Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1992, καλύπτει μια συνολική έκταση 40.500 τετραγωνικών μέτρων και τώρα έχει περισσότερους από 500 υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων 10 μηχανικών και 60 τεχνικών. Η εταιρεία διαθέτει ένα ολοκαίνουργιο χυτήριο, το οποίο καλύπτει έκταση άνω των 30.000 τετραγωνικών μέτρων και είναι εξοπλισμένο με αρκετούς σύγχρονους τύπους εξοικονόμησης ενέργειας. φιλικές προς το περιβάλλον γραμμές παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης μιας πλήρως αυτοματοποιημένης γραμμής ροής διεργασιών παραγωγής κηρού και κελύφους, καθώς και δύο γραμμών παραγωγής θερμικής επεξεργασίας κλιβάνων δύο πλεγμάτων.

  • Το εργοστάσιο κατεργασίας βρίσκεται στην έδρα του Longxing και είναι πλήρως εξοπλισμένο με πλήρες και προηγμένο εξοπλισμό CNC μηχανικής επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων 20 κατακόρυφων και οριζόντιων κέντρων κατεργασίας και άνω των 30 μηχανών NC, η μονάδα μηχανουργικής κατεργασίας είναι πλήρως ανεξάρτητη από το χυτήριο χύτευσης και διαθέτει ανεξάρτητη ομάδα διαχείρισης προσαρμοσμένο επιχειρηματικό μοντέλο που ταιριάζει.


Εργοστασιακές εικόνες

幻灯片9_副本.jpg

Εξεταστική